Arama:
Çevre & İş Sağlığı & Covid-19
Anasayfa > Kurumsal > Çevre & İş Sağlığı & Covid-19
  • ÖZGE DELİ
   Çevre-İSG Yöneticisi
   0282 725 19 60
   ozge@sarbak.com.tr
  • Demir Dışı Metal sektöründe Pirinç üretimi yapmakta olan firmamız faaliyetinin her bir bölümünde çevre koruma bilinci ile İş Sağlığı ve İşçi Güvenli hususlarını çalışmalarımızın ilk adımı kabul ederek varlığını sürdürmektedir.

   Değişen ihtiyaçlar, gelişen teknolojiler, zorlaşan rekabet şartları altında “sürdürülebilir çevre”, “güvenli çalışma ortamı”, “insanın ön planda tutulduğu” mottoları yol haritamızı belirlemektedir.

   Tüm yasal şartlar göz önünde bulundurularak tesisimizde yazılı olmayan kurallara, kültürümüze, en önemlisi geleceğimizin garantisi çocuklarımıza yaşanası yarınlar bırakabilmek gayesi içinde üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

   ÇEVRE POLİTİKASI

   Pirinç takoz, pirinç külçe ve pirinç çubuk sektöründe üretim yapan SARBAK METAL A.Ş. kurluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uygun olması için büyük bir özen göstermiş bunu politika olarak benimsemiştir.

   SARBAK METAL SAN. TİC. A.Ş. yönetimi ve tüm çalışanları olarak;
   • Yürürlükte bulunan ve SARBAK METAL SAN. TİC. A.Ş.' yi ilgilendiren tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymayı
   • Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutacağımızı ve çevreye mümkün olduğu ölçüde zararlı atık atmayacağımızı
   • Geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı bertaraf etmeyi ve ettirmeyi
   • Enerji.hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı
   • Çalışanlarımıza mümkün olan en iyi çalışma ortamını sağlayacağımızı
   • Çevre Yönetim Sistemimizi yeni gelişmelere göre güncel tutacağımızı
   • Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi
   • Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi çevre konusunda yönlendireceğimizi
   • Talep edildiğinde Çevre Yönetim Sistemimizi kamuoyunun incelemesine açık tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

   İSG POLİTİKASI

   • İSG yönetim sistemi ile ilgili İSG politikasının tüm çalışanlar ve tüm bölümler dikkate alınarak anlaşılır, uygulanır ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı ve bu doğrultuda gereken tüm tedbirleri almayı,
   • En değerli kaynak olarak gördüğümüz çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumayı ve bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği ile her türlü yasal mevzuat şartlarına uyum sağlayacağımızı, özellikle;kaza önleme ve güvenlikle ilgili kurallara uymayı,
   • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, ISG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve İSG konularında bakır alaşımları ve pirinç üretim sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmayı,
   • Faaliyetlerimizde kullandığımız makine, ekipman ve tesislerin güvenliğini ve proses, hizmet ve de faaliyetlerde operasyonel güvenliği sağlamayı,
   • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,
   • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde sürekli iyileştirme ile verimliliği arttırmayı,
   • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkin işletilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
   • İSG yönetim sisteminin etkin olarak işletildiğini teyit için periyodik tetkikler gerçekleştirmeyi,
   • Olası iş kazalarının etkilerini en aza indirmeyi,
   • ISG konularında resmi kurumlar, otoriteler, tedarikçiler, taşeronlar , sivil toplum kuruluları, yerel halk , tüm toplum ve diğer paydaşlarla iyi ve etkin bir iletişim kanalı oluşturmayı,
   • Müşterilerimizin isteklerine ve projelerine en iyi kalitede hizmeti sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,
   • Çalışanlarımız özlük haklarını güncel gerekliliklere göre korumayı, çalışanlarımızın baskı, zorlama, tehdit, korku,.. vb. olumsuz koşulara maruz kalmadan korumayı,
   • Her yıl firmamızda sosyal sorumluluk ile ilgili plan ve programları güncelleştirmeyi ve geliştirmeyi,
   • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve tüm üçüncü taraf paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde yerel, ulusal, kültürel, moral ve etik değerlere bağlı kalmayı

   REACH & CLP

   REACH;
   1 Haziran 2007 tarihinde REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Kimyasalların –Metaller de dahil- Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) tüzüğü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. REACH Tüzüğü ilk bakışta sadece kimya sektörünü ilgilendiren bir uygulama gibi anlaşılsa da aslında metal üretim sektörünü de yakından ilgilendirmektedir.

   SARBAK METAL, REACH Tüzüğü kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirmek için Tek Temsilcilik firması RGS ile anlaşmıştır. Sözleşmemiz dahilinde, RGS Tek Temsilcilik Firması tüzük gereği yapılması gerekenleri ilk olarak ÖN KAYIT aşaması ile sonrasında da KAYIT süreci ile gerçekleştirmiştir.

   Bu sayede AB üyesi ülkelere karışım (yani bizim sektörümüz için biye ve külçe) ihracatını sorunsuz bir şekilde yönetebilmekteyiz.

   Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan müşterilerimiz içinse; SARBAK METAL’ den aldığı ürünler eşya kategorisinde olup herhangi bir sorun olmadan ticari faaliyetlerini sürdürebilirler. Zira firmamız eşya kategorisine giren içi dolu, içi boş ve profil pirinç çubuk üretimlerimiz için de Tüzüğün Ek-14’ ünde bahsedilen İzne Tabi Maddeler Listesini ve Ek-14’ e girmesi için aday olan maddelerin olduğu SVHC Listesini güncel olarak takip etmekte ve listeye madde ilavesi oldukça analizlerimizi yenileyerek ürünlerimizin SVHC Listesine uygunluğunun taahhüdünü vermekteyiz.”

   CLP;
   Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş., CLP Tüzüğünde geçen bütün gereklilikleri sağlamaktadır. CLP Tüzüğü “etiketleme” başlığı ile ilgili olarak; CLP Tüzüğü Ek1 madde 1.3.4’ de “katı haldeki metallerin ve/veya alaşımların bu tüzükteki şartlara uygun olarak etiketlenmesi eğer metallerin ve/veya alaşımların insanlarda deri ile temasında, solunduğunda, sucul ortam ile temasında tehlikeli değil ise gerekmez” denilmektedir. Ürünlerimizi oluşturan her bir elementin Avrupa Birliği’ nin kabul ettiği kaynaklarda araştırması yapılmış ve yukarıda bahsedildiği şekilde tehlikelilik özelliği gösteren bir maddemizin olmadığı tespit edilmiştir.

   Tüm bunlara rağmen tesisimizde kullanılan hammaddelerin 2 adedi bizzat bizim tarafımızdan diğer hammaddelerin ise tedarikçilerimiz tarafından REACH uygulaması kapsamında kayıt işlemleri yapılmış olması dolayısı ile CLP Tüzüğü gerekleri bu kayıt işlemi sırasında yerine getirilmiş olmaktadır. AB ülkelerine ihraç unsuru olan ürünlerimizin (direk bizim ya da müşterilerimiz tarafından) büyük kısmı eşya kategorisinde olup eşyalar CLP uygulamasında kapsam dışında kalmaktadır.

   REACH & CLP Dokümanlar

   REACH Kayıt SVHC Deklarasyon Ek17 Deklarasyon İSO REACH ve CLP Bilgilendirme Sunumu KOSGEB CLP Tüzüğü Sunumu GRONTMIJ REACH ve CLP Bilgilendirme Sunumu EASTMAN REACH ve CLP Sunumu CLP Yükümlülüğü EK14 Deklarasyon

   ROHS

   DİĞER BİLGİLER

   BİLGİ FORMLARI

   COVID-19 POLİTİKASI

   Pirinç takoz (biyet), külçe, içi dolu ve içi boş pirinç çubuk-profil sektöründe üretim yapan SARBAK METAL A.Ş. kuruluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uygun olması için büyük bir özen göstermiş bunu politika olarak benimsemiştir.

   SARBAK METAL SAN. A.Ş. Yönetimi ve tüm çalışanları olarak;
   • Yürürlükte bulunan ve SARBAK METAL SAN. A.Ş. ‘yi ilgilendiren tüm sağlık mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymayı
   • Çalışanlarımıza mümkün olan en iyi çalışma ortamını sağlayacağımızı
   • Salgın Hastalıklarla Mücadele Yönetim Sistemimizi yeni gelişmelere göre güncel tutacağımızı ve sürekli gelişme ilkesine uyacağımızı
   • Salgın hastalıklarla mücadele hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda sağlık bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi
   • Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi salgın hastalıklar konusunda yönlendireceğimizi
   • Talep edildiğinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Yönetim Sistemimizi kamuoyunun incelemesine açık tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

KURUMSAL

ÜRÜNLER

DÖKÜMANLAR

TEKNİK BİLGİLER

MEDYA

BİZE ULAŞIN

KVKK AYDINLATMA METİNLERİ

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.

Aynı zamanda analatik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.

© 2017 Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | Çerez Politikası