Bilgi Güvenliği
Anasayfa > Kurumsal > Bilgi Güvenliği
  • Mehmet Şahin
   Bilgi Güvenliği Yöneticisi
   0282 725 19 60
   mehmet.sahin@sarbak.com.tr
  • Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,

   Sarbak Metal olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının; misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız. Bu bağlamda; hukuka, yasal, düzenleyici, ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere, iç ve dış tarafların her türlü bilgi güvenliği gereksinimlerine ilişkin sorumluluklarımızı yerine getirebilmek amacıyla; Sarbak Metal bünyesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni; uluslararası bir standart olan ISO 27001’i referans alarak kurduk ve sürekli iyileştirerek sürdürmeye devam etmekteyiz.

   SARBAK METAL olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

   • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
   • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
   • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
   • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
   • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
   • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
   • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
   • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, SARBAK METAL A.Ş olarak TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesini aldığımızı beyan ederiz.

   MÜŞTERİ GİZLİLİK POLİTİKASI

KURUMSAL

ÜRÜNLER

DÖKÜMANLAR

TEKNIK BILGILER

MEDYA

BIZE ULAŞIN

© 2017 Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. | Bilgi Toplumu Hizmetleri